News
  Kalenner
  Biber
  Wëllefcher
  AvEx
  CaraPio
  RaRo
  A.s.b.l.
  Geschicht
  Baden-Powell
  Chalet
  Fotoalbum
  Links
  Downloads
  Archive
   
 
   
   


 1 2 3 4 

Montéesweekend bei den AvEx Oktober 2008

Freideg, 3. Oktober 2008

D'Avex haten um 19.30 Auer Rendezvous zu Eschduerf am Home. Wéi du jiddereen do wor hate mer eng kleng Veillée, wou d'Frédérique, d'Tessy, den Alexander, den Jo an den Jo hiert Verspriechen gemaach hunn.

Duerno, et wor géint 21.30, si mer dunn eraus gaangen. Mir sinn den Wee bis op "d'Déck Lay" gaangen, an iwwert een aneren Wee zeréck op Eschduerf. Ee schéinen Tour frown. Well e puer Leit awer näischt giess haten éier se op den Weekend komm sinn, hu mer dunn (et wor bal Hallefnuecht surprise) Spaghetti gekacht, et wor soss näischt do, mä et wor lecker. Kuerz virun 1 si mer du schlofe gaangen, an um 2 wor et dunn och roueg.


 1 2 3 4 

 
© Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Grupp St. Pirmin vum Séi, Eschduerf - Some rights reserved