News
  Kalenner
  Biber
  Wëllefcher
  AvEx
  CaraPio
  RaRo
  A.s.b.l.
  Geschicht
  Baden-Powell
  Chalet
  Fotoalbum
  Links
  Downloads
  Archive
   
 
   
   


 1 2 3 

Versammlungsplang Carapio 2. Trimester 2015Aktivitéiten Carapio 1. Trimester 2014

 

14. September 12:30-19:30 Wäifest
20. September 14.00-16.00 Prepa Wisefest
24. September 20:00-21:30 Prepa Wisefest
27. September 9:00- Opriichte Wisefest
28. September 10:00-20:00 WISEFEST
9. Oktober   Opriichte Biergcourse
10.-12.Oktober   Biergcourse
17.-19.Oktober 14:00 MontéesWE
12. November 20:00-21:30 Versammlung Kaarte bastelen
22. November 14:00-17:00 Versammlung Kaarte bastelen
29. November 10:00-12:00 Versammlung (Diasshow)
6. Dezember 10:00-12:00 Versammlung (Diasshow)
10. Dezember 10:00-12:00 Versammlung (Diasshow)
20. Dezember 13:30-19:00 Chrëschtvéillée (& Prepa)

 JoCaPi 2011

 

D' CaraPio vum Séi gewannen d' JoCaPi 2011 um Senningerbierg!

 

 

?

?

?

 


 1 2 3 

 
© Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Grupp St. Pirmin vum Séi, Eschduerf - Some rights reserved