News
  Kalenner
  Biber
  Wëllefcher
  AvEx
  CaraPio
  RaRo
  A.s.b.l.
  Geschicht
  Baden-Powell
  Chalet
  Fotoalbum
  Links
  Downloads
  Archive
   
 
   
   


 1 2 3 

Wëllefcher

D'Kand am Wëllefchersalter: Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter d'Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasi an de Kanner waakreg maachen an entwéckelen. Effektiv, Kanner am Alter vun 8 bis 11 Joër sin immens virwëtzeg, wëlle gäre bäiléieren, entdecken, fuerschen ..., och wann hautdësdaags verschidde gesellschaftlech Phenomener an Tendenzë probéieren, dëse Bediirfnësser vum Kand entgéint ze wiirken andeems se d'Erliefnëssfähegkeet versichen ze ënnerdrécken.

Text: Lëtzebuerger Guiden a ScoutenVersammlungsplang Wellefcher

 

 

Klick hei.Versammlungsplang Wellefcher Summer 2015

D'Versammlunge sinn am Prinzip Samsdes vun 14.00 - 16.00 Auer zu Eschduerf am Chalet

Hei ass nach eng Kéier de Bréif fir rauszedrécken, fir déi Leit déi keen kritt hätten smiley

10/11.01.2015

 

Wanterweekend

17.01.2015

14:00-16:00

Versammlung

24.01.2015

14:00-16:00

Versammlung

31.01.2015

14:00-16:00

Versammlung

07.02.2015

14:00-16:00

Versammlung

14-21.02.2015

/

Vakanz

28.02.2015

14:00-16:00

Versammlung

07.03.2015

14:00-16:00

Versammlung

14.03.2015

14:00-16:00

Versammlung

21.03.2015

/

Keng Versammlung

28-29.03.2015

 

Ouschterweekend

04-18.04.2015

/

Vakanz

25.04.2015

14:00-16:00

Versammlung

02.05.2015

14:00-16:00

Versammlung

09.05.2015

14:00-16:00

Versammlung

16.05.2015

14:00-16:00

Versammlung

23/30.05.2015

/

Vakanz

06.06.2015

14:00-16:00

Versammlung

14.06.2015

 

Wëllefchersrally

20.06.2015

14:00-16:00

Versammlung

27.06.2015

14:00-16:00

Versammlung

04.07.2015

14:00-16:00

Versammlung

11.07.2015

/

Keng Versammlung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1 2 3 

 
© Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Grupp St. Pirmin vum Séi, Eschduerf - Some rights reserved